ul. Jana Pawła II 11, 33-180 Gromnik msw@malopolskiewiniarstwo.pl +48 534 030 430

Otwarte szkolenie enologiczne : Kraków, 9 marca 2018

Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
we współpracy z firmami Laffort i Levure.pl, zapraszają na:

OTWARTE SZKOLENIE ENOLOGICZNE

 
Miejsce szkolenia:
Uniwersytet Rolniczy, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków

Termin: 9 marca 2018
Godzina rozpoczęcia: 10:00

Program:
1. Maryam Ehsani (Laffort): Obróbka enzymatyczna moszczy i wina
2. Piotr Przybek (EnoLab): Co robić żeby wino nie wracało?
3. Maryam Ehsani (Laffort): Stabilizacja chemiczna i mikrobiologiczna moszczy i wina

Cena przy wpłacie:
do 5 marca 2018: 250 PLN
po 5 marca 2018: 350 PLN

Ze względów logistycznych, osobom które dokonają wpłaty za Otwarte Szkolenie Enologiczne na nasz rachunek po 6.03.2018, NIE gwarantujemy dostępności materiałów szkoleniowych bezpośrednio na szkoleniu. Możliwa jest oczywiście późniejsza wysyłka – dodruk.

Płatność tylko przelewem na konto Stowarzyszenia:
ING BŚ SA 67 1050 1562 1000 0090 7478 0413
Tytułem: Imię i nazwisko uczestnika

W cenie: obiad i materiały szkoleniowe

Kontakt: szkolenia@malopolskiewiniarstwo.pl | +48 604 285 328

Dr Maryam Ehsani
Aktualnie pracuje jako Menadżer Regionu Europy Północnej i Środkowej w firmie Laffort.
Posiada tytuł inżyniera w Technologii Żywności, ze specjalizacją technologia fermentacji, zdobyty w Narodowym Instytucie Nauk Stosowanych w Tuluzie, Francja. Jej pasja, napoje fermentowane, wino i enologia, narodziła się już na pierwszych latach studiów.
Po otrzymaniu tytułu doktorskiego w Mikrobiologii Stosowanej Wina od Narodowego Instytutu Badań Rolniczych w Montpelier, wyjechała do Ameryki Południowej by praktykować produkcję wina w winnicach Chile I Argentyny.
Dla Laffort zaczęła pracować w 2008 roku, na początku jako Menadżer Grupy Fermentacji, odpowiadając za projekty badawczo-rozwojowe, rozwój produktów, marketing, naukowe i techniczne wsparcie na poziomie międzynarodowym.
Uczestniczyła w napisaniu książki o środkach i praktykach enologicznych Produits de traitement et auxiliaires d’élaboration des moûts et des vins (druga edycja, Féret Edition, pod redakcją Nicoals VIvas i Virginie Moine) opublikowanej w 2015.
Przez ostatnie 2 lata, jako Menadżer Eksportu, zapewniała, między innymi, wsparcie techniczne na terenie Europy dla zastosowań produktów enologicznych przy róźnorodnych procesach winifikacji.
Dr inż. Piotr Przybek
Adiunkt na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
We współpracy z Polskim Towarzystwem Towaroznawczym, w ramach struktur UE w Krakowie, w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego winiarstwa, rozbudowuje laboratorium analiz enologicznych (enolab.pl).
Główny obszar zainteresowań badawczych: między korkownicą a korkociągiem.
Ekspert w projekcie „Wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania branży enologicznej w Europie”.
Redaktor merytoryczny działu „Laboratorium” Magazynu Winiarskiego.
Członek-założyciel Stowarzyszenia Winiarzy Jury Krakowskiej, członek Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy, sekretarz Polskiej Federacji Producentów Wina. Prywatnie: współwłaściciel rodzinnej Winnicy Wesoła, pomysłodawca i twórca internetowej mapy polskich winnic (winogrodnicy.pl).