Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy
Jana Pawła II 11, 33-180 Gromnik
Nr KRS: 0000358968 · NIP: 8733224194 · REGON: 121279735
Nr konta: ING Bank Śląski 67 1050 1562 1000 0090 7478 0413
msw@malopolskiewiniarstwo.pl

Status Stowarzyszenia MSW
Deklaracja Członkowska MSW